Get Adobe Flash player

Programmaleider Siebe Dijkstra: '' Uit de voor- en na-gesprekken die wij voeren met de mensen en hun leiding-gevenden, blijkt dat vrijwel iedereen beter is gaan presteren...

– Doe nieuwe ideeen op
– Vergroot uw kennis en inzicht in intermenselijke processen
– Leer van ervaringen van anderen
– Krijg inzicht in uw eigen kwaliteiten
– Krijg inzicht op de effecten van uw eigen gedrag op anderen.
– Doe in enkele dagen inzicht op, waar anderen jaren over doen.

Voor wie?
Bestemd voor leidinggevenden/professionals binnen bedrijven, instellingen, (sub)afdelingen, projectteams en groepen. Iedereen die te maken heeft met het beinvloeden van gedrag binnen organisaties. Bijvoorbeeld staf-en lijnfunctionarissen, projectleiders, ondernemers etc.

*
Welk programma is wat voor mij? Doe de 90 seconden test>>

Waarom gaan mijn mensen met de hakken in ‘t zand als ik wat probeer te veranderen?
Waarom doen mensen wat ze doen? Wat beweegt hen? Waardoor worden ze gedreven? Wat begrijpen wij daarvan? Welke verklaringen houden wij er op na? Hoe zit dat? Welke factoren en mechanismen liggen ten grondslag aan het handelen van mensen in groepen en organisaties?

Deze en andere vragen komen aan de orde in ons managementprogramma “Leiderschap en Samenwerken’. .

Meer... »

Ervaringen van deelnemers: wat heeft het ze gebracht?

“Een leuke training waarin hard werken goed wordt afgewisseld met prettig ontspannen. Samenwerken komt niet vanzelf maar blijkt een combinatie van kennis, kunde en hard werken. Om een goede leider te worden moet je soms lijden. Goede groep medecursisten waarmee ik 6 dagen prettig gewerkt heb. Een aanrader!”
Nico Koelman, Bureauhoofd, Gemeente Hoorn

Meer... »

Hoewel de arbeidsmarkt aan lijkt te trekken, houden werkgevers de hand op de knip wat betreft de opleidingsuitgaven. Wat nu?

Werkgevers gaven de afgelopen twee jaar minder uit aan scholing van hun medewerkers dan ze van plan waren, en voor dit jaar ligt er nog minder in het verschiet. Vorig jaar spendeerden organisaties die meededen aan recent onderzoek van Berenschot gemiddeld euro 794 per medewerker aan opleidingen, terwijl er euro 934 was begroot. Meer... »

Uit research van het FD van mei 2011 onder o.a. medewerkers van de ‘generatie Y’ (geboren tussen ’77 en ’85) blijkt dat maar liefst 49% boeiend werk belangrijk vindt in een baan. Daarnaast vindt 33% van deze groep ook zelfontplooiing en iets bijleren belangrijk. In de generatie ‘Z’ (sinds 2003 op de arbeidsmarkt) vindt zelfs 42% zelfontplooiing van groot belang.

Ook onder u of uw medewerkers zijn er vast mensen Meer... »

Ooit gedacht dat u wel eens wat anders zou willen in uw werk? Wat zijn uw mogelijkheden? Benut u uw capaciteiten ten volle? Doe dan de online test!!

Naast advies op het gebied van management, bestuur en organisatie, training, coaching en het oplossen van samenwerkingsvraagstukken houdt Manhattan zich sinds enige tijd bezig met Loopbaan-coaching.

Meer... »

Onlangs vulde ik de online testen voor het loopbaantraject binnen L1 in. Supermakkelijk, vanuit thuis inloggen op het systeem, vragen invullen, even stoppen wanneer dit noodzakelijk was, en weer verder gaan wanneer het uitkwam.

Na het afronden van de testen ontving ik vrijwel direct een aantal verslagen waarin de testresultaten verwerkt waren. Meer... »

In 2010 ben ik, na overleg met de HR manager van RTV Utrecht, een loopbaancoaching traject gestart bij Manhattan. Dit traject was onderdeel van het pakket aan diensten wat het branche initiatief Werkstation.tv aan omroepmedewerkers biedt.

Reden voor het volgen van dit traject was mijn wens om de volgende stap te kunnen zetten in mijn eigen ontwikkeling als ook het onderzoeken van mijn mogelijkheden binnen, of buiten, RTV Utrecht.

Meer... »